Välkommen till Walles nya & begagnade vitvaror!

Lagmässigt

Enligt konsumentlagstiftningen har du som kund rätt till att ångra köp upp till 14 dagar när du handlar på distans och utanför våra affärslokaler. Ångerrätten börjar gälla från och med den dagen du tagit emot din vara. Vid mottagen vara får du som kund tillåtelse att öppna och inspektera varan utan att dess skick förändras. Väljer du som kund att ångra ditt köp följer konsekvenser enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2 kap. 2§ 10. som lyder: den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att på egen bekostnad återsända varan samt, vid distansavtal, kostnaden för att återsända varan om den är sådan att den inte kan återsändas med post. Tänk på att hantera produkten varsamt och använda den i endast den utsträckning som är nödvändig för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. En vägledning är att hantera varan så som den skulle ha hanterats i vår butik.
Tidsmässigt är det viktigt att du meddelar oss att du vill ångra varan inom den tidsfrist som du har enligt lag. Det ska även vara tydligt vilken vara det syftas på och meddelandet måste inkomma inom angiven tid för att ångerrätten ska vara giltigt. Du har ingen ångerrätt på varor som köpts i butik, vare sig de är nya eller begagnade. Ångerrätten gäller endast på varor du köper via någon form av distansplatform Walle’s Vitvaror erbjuder. Den gäller både nya och begagnade varor.

Öppet köp

Vi på Walle’s Vitvaror är glada att erbjuda alla våra kunder öppet köp på alla varor som köpes från oss. Vi har öppet köp 14 dagar på alla våra produkter. För att det öppna köpet ska gälla måste följande punkter vara fastställda vid återlämning av varan:

  • Varan måste vara i identiskt skick som den levererats.
  • Varan får inte öppnas och inspekteras.
  • Varan måste returneras i originalemballage.
  • Kvitto och köpebevis måste presenteras.

Återbetalning

I fall köpet blivit ångrat enligt några av ovanstående punkter har du rätt till återbetalning.
Återbetalningen kan ske i form av:

  • Swish
  • Bankinsättning
  • Kortåterbetalning i butik

Vi reserverar oss att vi inte alltid kommer ha möjlighet att återbetala köpet med samma valör
du betalat med. Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från den dag
vi mottagit varan får du pengarna tillbaka. Vi förbehåller dock rätten att avvakta med
återbetalningen tills vi inspekterat varan så att den uppfyller de överenskomna givna
rekvisiten som ingått vid avtalets början.

Home
Shop
Wishlist0
Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart